AVG-verklaring

Versie d.d. 31-1-2022
GBO Electro & Webshop
Uitgegeven op 31-1-2022
Geldig tot 30-4-2022
Stichting AVG voor verenigingen | Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem | www.stichting-avg.nl
De bescherming van persoonlijke gegevens is geen eenmalige
zaak.
Ook al heb je het eenmalig goed ingericht, de wet vereist dat je met een actueel document kunt aantonen dat
je voldoet aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert dat steekproefsgewijs.
Deze AVG-verklaring laat zien dat je alle verplichtingen vanuit de wet AVG hebt uitgevoerd (mits je alle
onderdelen hebt ingevoerd). Als er iets verandert in jouw organisatie kun je de stappen opnieuw bekijken en
eventueel aanpassen. Daarna vraag je de AVG-verklaring opnieuw op door op de "Verklaring Aanmaken" knop
te klikken.
Ook ontvang je elk kwartaal automatisch een nieuwe AVG-verklaring. Bewaar deze digitaal of print hem uit. Zo
ben je altijd up-to-date!
Versie d.d. 31-1-2022 Pagina 2 van 26
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat GBO Electro & Webshop het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. GBO Electro & Webshop verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals
die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die GBO Electro & Webshop heeft doorlopen
om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen
van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter
verduidelijking van de situatie.
GBO Electro & Webshop begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat zij regelmatig de
gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft GBO Electro
& Webshop kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door GBO Electro & Webshop zijn te
vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 31-1-2022,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.
Versie d.d. 31-1-2022 Pagina 3 van 26
Inventarisatie persoonsgegevens
Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.
Gewone persoonsgegevens
Naam / voorletters / tussenvoegsel
Titels
Adres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum
Burgerlijke staat
LinkedIn
Facebook
Twitter
Werkzaam bij organisatie
2.1
Versie d.d. 31-1-2022 Pagina 4 van 26
Bankrekeningnummer
Inloggegevens (gebruikersnaam / wachtwoord)
Voertuig kentekenplaat
Salarisgegevens
Andere gewone persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens
Ras of etnische afkomst
Politieke opvattingen
Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
Lidmaatschap van een vakbond
Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identi

© 2016 - 2022 GBO Electro | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel